Bản in     Gởi bài viết  
2 tháng đầu năm, trồng được 3.300ha rừng tập trung 
 Trong 2 tháng đầu năm 2017, các địa phương đơn vị đã trồng được 3.300ha rừng tập trung, trên kế hoạch trồng rừng 500.000ha năm 2017, tăng 4,6% so cùng kỳ năm trước.
 
A
Vận chuyển cây giống trồng rừng ở huyện Lệ Thủy.
Theo đó, các chủ rừng tiếp tục thực hiện trồng dặm mới bổ sung trên số diện tích rừng trồng năm 2016, đảm bảo mật độ, phát triển tốt. Ngoài ra, hưởng ứng phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017 và 2 tháng đầu năm các địa phương thực hiện được 2.250 ngàn cây, tăng 6,1% so cùng kỳ năm trước.
 
Hiện, các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện khai thác gỗ từ rừng trồng, dự ước sản lượng 2 tháng đầu năm là 22.500m3, tăng 13,1% so cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác 42.500ste, tăng 9% so cùng kỳ năm trước.
 
Nguồn: Website Báo Quảng Bình
[Trở về]