Các mô hình nông nghiệp đạt hiệu quả cao 
Năm 2012 là năm ngành Nông nghiệp Quảng Bình được mùa toàn diện. Có được kết quả đáng phấn khởi đó có một phần đóng góp không nhỏ của công tác khuyến nông, khuyến ngư.
Năm 2012, ngành Nông nghiệp Quảng Bình có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Sản lượng lương thực đạt cao nhất từ trước đến nay, gần 284 ngàn tấn. Diện tích gieo trồng đạt trên 58 ngàn ha, đạt 104% kế hoạch đề ra; cơ cấu cây trồng, vật nuôi dần được chuyển đổi theo hướng nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích và chú trọng đến các vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Ngày càng có thêm nhiều mô hình có giá trị thu nhập trên 50 triệu đồng/ha/năm.
 
Năm qua, Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư tỉnh đã thực hiện 22 mô hình ở các lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và khuyến công. Hầu hết các mô hình triển khai đảm bảo tiến độ, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, phù hợp với nhu cầu thực tế của sản xuất, nhận được sự đồng tình, ủng hộ và tham gia của bà con nông dân.
 
Trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, trong năm 2012, Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư tỉnh đã thực hiện 10 mô hình trình diễn. Phần lớn các mô hình triển khai nuôi thử nghiệm các đối tượng mới có giá trị kinh tế cao, nhiều mô hình bước đầu cho kết quả tốt và có khả năng nhân rộng trên diện hẹp nhằm cung cấp sản phẩm thuỷ sản đặc sản cho thị trường trong và ngoài tỉnh, như mô hình nuôi cá chình trên ao cát có lót bạt  và mô hình nuôi thử nghiệm cá rô đầu vuông thương phẩm.
 

Ảnh: Mô hình giống ngô mới DK9901 tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch.

Trên lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp cũng có nhiều mô hình thành công và có khả năng nhân rộng. Trong năm 2012, Trung tâm khuyến nông – khuyến ngư tỉnh đã thực hiện được 6 mô hình trồng trọt, trong đó mô hình mang lại kết quả khả quan và có khả năng nhân rộng nhất là mô hình ngô DK9901 và lúa QR1.

Trong năm 2013, Trung tâm khuyến nông – khuyến ngư sẽ đánh giá kết quả các mô hình đã thực hiện và rút kinh nghiệm trước khi đưa vào nhân rộng. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng sẽ triển khai nhiều mô hình trình diễn với các giống cây mới, con mới. Đây chính là cơ sở quan trọng để mở ra cho bà con những đối tượng nuôi, trồng mới có giá trị kinh tế cao.

Một số mô hình đạt hiệu quả cao, Trung tâm sẽ đề xuất Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng các chính sách hỗ trợ để đưa vào trồng đại trà trong năm 2013. 
    
Việc thực hiện các mô hình trình diễn trên các giống cây mới, con mới có giá trị kinh tế cao, nhằm lấy cơ sở đánh giá về quá trình sinh trưởng, phát triển, hiệu quả kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm được Trung tâm khuyến nông – khuyến ngư tỉnh ưu tiên thực hiện. Đây chính là người bạn đồng hành sẽ gắn bó với bà con trên con đường thoát nghèo và vươn lên làm giàu dựa trên những tiềm lực vốn có của mảnh đất và con người Quảng Bình.

Theo Anh Phụng nguồn tin  http://qbtv.vn/Truyen-Hinh-Quang-Binh/PortalDetail/Nong_nghidp/Cac_mo_hinh_nong/552/1296