Hội Cựu chiến binh Sở tổ chức viếng mộ Đại tướng nhân dịp Kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND VN (22/12/2015) 
 

 .