Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 13/6 - 17/6