Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 19/9 - 23/9