Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 31/10 - 05/11