Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 15/5 - 19/5