Lịch giao ban tháng 06/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT