Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 05/6 - 09/6 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 05/06 đến ngày 09/06/2017)   
            
                      
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 05/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cao cấp tập trung năm 2017 tại tỉnh Thừa Thiên Huế đến hết tuần.
Chiều
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
Thứ 3
Ngày 06/06
Sáng
- Anh Khoa: 8h Làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về khôi phục sản xuất thủy sản tại Chi cục Thủy sản.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 8h Dự họp tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 15h Dự họp báo tại Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 07/06
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra sản xuất của Trại giống chăn nuôi và thủy sản Phương Hạ (phòng KH-TC cùng dự và thông báo).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu cả ngày.
- Anh Ánh: 8h Dự Hội nghị tại Ban Dân tộc tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
Ngày
08/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại Văn phòng Điều phối CT Xây dựng Nông thôn mới.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc với Chi cục Thủy lợi.
Thứ 6
Ngày 09/06
Sáng
- Anh Khoa, Anh Ánh: Đi kiểm tra công tác QLBVR và PCCCR cùng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.