Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 28/8 - 02/9 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 28/8 đến ngày 02/9/2017)  
                                                                                                           
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 28/08
Sáng
- Anh Khoa, Anh Dũng, Anh Lợi: 8h Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở thông qua hồ sơ chuẩn bị Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 29/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc với Công ty TNHH MTV Việt Trung về cổ phần hóa cùng UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Dự Đại hội Chi bộ Trung tâm Quy hoạch thiết kế Nông lâm nghiệp nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về Dự án Cảng cá.
- Anh Dũng: 14h Họp Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Sở tại Phòng họp Sở (Văn phòng làm GM, Chi cục Thủy lợi chuẩn bị báo cáo).
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra một số mô hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Lệ Thủy cùng UBND tỉnh (Chi cục Thủy sản cùng đi).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 30/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Kiểm tra các mô hình khuyến nông vụ Hè Thu cả ngày (phòng KH-TC cùng đi).
- Anh Ánh: Kiểm tra rừng chuẩn bị trồng mới tại thành phố Đồng Hới (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm, BQL Rừng PH Đồng Hới, Hạt Kiểm lâm Đồng Hới cùng đi).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
31/08
Sáng
- Anh Khoa: Họp phiên thường kỳ tháng 8 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Đi công tác tại tỉnh Quảng Ninh đến hết ngày 7/9.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Đoàn Giám sát 518 tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, QLXDCT, Chi cục Thủy lợi, BQLDA ĐTXD Ngành, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT cùng dự).
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị tổng kết Luật DQTV năm 2009 tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Họp Hội đồng bồi thường thiệt hại sự cố ô nhiễm môi trường biển tại UBND tỉnh (Chi cục Thủy sản, Chi cục QLCL NLSTS cùng dự).
Tối
- Anh Khoa: Dự Lễ đón bằng công nhận Hò khoan Lệ Thủy là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại UBND huyện Lệ Thủy.
Thứ 6
Ngày 01/09
Sáng
- Anh Khoa: 7h Dự Lễ viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình cả ngày (phòng QLXDCT cùng đi).
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 02/09
 
- Anh Khoa: 6h30 Dự Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy