Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 16/10 - 20/10 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 16/10 đến ngày 20/10/2017)  
                                                                                                                  
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 16/10
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
- Anh Lợi: Dự tiếp công dân.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Công ty CP Giống cây trồng Thừa Thiên Huế.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 - 2017.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra tàu Nghị định 67.
Thứ 3
Ngày 17/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 8h Làm việc với Đoàn kiểm tra ISO của Sở Khoa học và Công nghệ tại Phòng họp Sở.
- Anh Minh: Dự Lễ phát động “Quỹ vì người nghèo” năm 2017 tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Họp đền bù thiệt hại do sự cố MTB tại Hà Nội cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc với xã Hiền Ninh về Xây dựng Nông thôn mới (Văn phòng Điều phối NTM cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: 15h Làm việc tại huyện Lệ Thủy (phòng KH-TC, Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng dự).
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 18/10
Sáng
- Anh Khoa: Dự công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc với Chi cục Trồng trọt và BVTV (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT cùng dự)
Thứ 5
Ngày
19/10
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) tại Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc với xã Tây Trạch về Xây dựng Nông thôn mới (Văn phòng Điều phối NTM cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 20/10
Sáng
- Anh Khoa, Anh Minh, Anh Ánh: Dự Hội thảo chuyên đề “Định hướng phát triển cây trên vùng gò đồi tỉnh Quảng Bình” tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Minh: Làm việc với Công ty CP Giống cây trồng Quảng Bình (Văn phòng làm Giấy mời).
- Anh Ánh: Làm việc với Chi cục Kiểm lâm, Chi cục PTNT, phòng KH-TC về các chính sách năm 2018 tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC làm Giấy mời).