Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 18/6 - 22/6 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 18/6 đến ngày 22/6/2018)                                                                 
                     
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 18/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Tham gia Đoàn học tập kinh nghiệm quản lý công trình cấp nước tập trung nông thôn tại các tỉnh phía Nam đến hết ngày 20/6.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: 15h Dự họp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Anh Ánh: Tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Minh Hóa đến hết ngày 19/6 (Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Thứ 3
Ngày 19/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Tham dự chương trình hỗ trợ bò cho hộ nghèo tại huyện Tuyên Hóa.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Sen Thủy.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Duy Ninh.
Thứ 4
Ngày 20/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành về Dự án Rào Nan (BQLDA ĐTXD Ngành tham mưu Thành phần).
- Anh Minh: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND thị trấn Hoàn Lão.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Dự họp tại UBND tỉnh.
- Anh Minh: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Lộc Ninh.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra khai thác thủy sản (Chi cục Thủy sản cùng đi).
Thứ 5
Ngày
21/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Chi cục Trồng trọt và BVTV.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Kiểm tra công tác Đảng tại Chi bộ Thanh tra - Công đoàn.
- Anh Ánh: Làm việc với BQL Rừng phòng hộ Đồng Hới (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc với Trung tâm Giống vật nuôi (phòng KH-TC, KHCNMT & HTQT cùng dự).
- Anh Lợi: Kiểm tra công tác Đảng tại Chi bộ Trung tâm Giống thủy sản.
- Anh Ánh: Làm việc về Dự án FLC tại UBND tỉnh.
Thứ 6
Ngày 22/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Dự Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn Ngành NN&PTNT 6 tháng đầu năm 2018 tại Hội trường tầng 6.
- Anh Ánh: Dự gặp mặt cán bộ huyện Lệ Ninh cũ tại huyện Lệ Thủy.