Danh sách cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm 

 Danh sách cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm

(Số liệu thực hiện đến ngày 15/7/2018)
TT
Tên cơ sở
Địa chỉ
Tên sản phẩm công bố
Thời gian tiếp nhận hồ sơ tự công bố
Ghi chú
1
Hộ kinh doanh Vĩnh Thủy
Xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mực rim me
16/5/2018
 
Cá cơm rim
16/5/2018
 
2
Cơ sở sản xuất nén sạch Trương Hát
Thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy
Nén Mỹ Sơn
19/6/2018
 
3
Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ Hưng Phát
Thôn Tây, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh
Thỏ Ruby
11/7/2018
 
 

Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản