Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 23/7 - 27/7 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 23/7 đến ngày 27/7/2018)                                                                 
                             
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 23/07
Sáng
- Anh Khoa: Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 24/7.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Phong Thủy.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Tân Thủy.
Chiều
- Anh Dũng: Dự Hội nghị phòng chống thiên tai khu vực Miền Trung và Tây Nguyên tại thành phố Đà Nẵng đến hết ngày 25/7.
- Anh Minh: 14h Dự họp tại Sở Tài chính.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 24/07
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị sơ kết Đề án của Bộ Quốc phòng.
- Anh Lợi: Làm việc với Sở Tài chính tại BQL Cảng cá Sông Gianh.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công thương tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Đi thăm ngư dân (Công đoàn Ngành, Chi cục Thủy sản cùng đi).
Thứ 4
Ngày 25/07
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 7h45 Tham dự Chương trình truyền hình thực tế về “Tiếp xúc cho người nghèo vùng thiên tai” của UB MTTQ VN tỉnh tại Sân vận động xã Quảng Thủy.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Đồng Trạch.
- Anh Ánh: 8h Dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ tại Công an tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Ánh: 14h Nghe báo cáo điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tại UBND tỉnh.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
26/07
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị đánh giá thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Quảng Tân.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 8h Dự Hội thảo tham vẫn về các giải pháp ngoài ngành Lâm nghiệp liên quan đến sẵn sàng thực hiện REDD+.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Dũng: Làm việc với các đơn vị tư vấn về Dự án WB8 và Hệ thống thủy lợi Rào Nan (BQLDA ĐTXD Ngành và Văn phòng chuẩn bị Giấy mời).
- Anh Minh: Kiểm tra thực hiện Dự án Nghị định 210 tại Công ty Long Giang Thịnh (phòng KH-TC cùng đi).
- Anh Lợi: 14h Họp nghe báo cáo chuẩn bị tổng kết bồi thường sự cố môi trường biển tại UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Dự Hội nghị về xây dựng Nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững tại tỉnh Điện Biên đến hết ngày 27/7.
Tối
- Anh Khoa: 20h Dự Lễ viếng, đặt vòng hoa và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc.
Thứ 6
Ngày 27/07
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc với UBND huyện Quảng Trạch (Chi cục Thủy sản cùng dự).
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.