Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 03/9 - 07/9 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
(Từ ngày 03/9 đến ngày 07/9/2018)
                                                                                                           
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 03/09
 
 Nghỉ bù Lễ Quốc Khánh 02/9.
Thứ 3
Ngày 04/09
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Làm việc với thị xã Ba Đồn.
Thứ 4
Ngày 05/09
Sáng
- Anh Khoa:  Làm việc với Công ty TNHH MTV LCN Long Đại (Chi cục Kiểm lâm cùng dự và thông báo).
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất cả ngày (Chi cục Thủy sản cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: 8h30 Làm việc với xã Hóa Hợp về xây dựng Nông thôn mới cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục PTNT cùng đi).
Chiều
- Anh Khoa: Dự họp tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức Hội nghị XTĐT năm 2018 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: 14h Làm việc với xã Quảng Sơn về Dự án thủy lợi Rào Nan.
- Anh Minh: 15h30 Dự Lễ bế giảng Hội nghị tập huấn đào tạo nghề cho nông dân của Hội Cựu chiến binh tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc với Trung tâm Đăng kiểm tàu cá (Chi cục Thủy sản cùng dự).
Thứ 5
Ngày
06/09
Sáng
- Anh Khoa: 8h30 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất cả ngày (Chi cục Thủy sản cùng đi).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 07/9.
Thứ 6
Ngày 07/09
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị phiên thường kỳ tháng 8 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT cùng đi).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Kiểm tra thu hoạch vụ Hè Thu cùng UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y (phòng KH-TC, Thanh tra Sở, Chi cục Thủy sản cùng dự).