Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 24/9 - 28/9 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 24/9 đến ngày 28/9/2018)
                                                                                                           
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 24/09
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng KH phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Anh Ánh: Nghỉ phép đến hết tuần.
Chiều
15h Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
- Anh Lợi: 14h Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
Thứ 3
Ngày 25/09
Sáng
- Anh Khoa: Đi cơ sở cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự họp về quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ Nhà máy sản xuất gỗ ván OKAL tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị thành lập Chi hội thủy sản Cảnh Dương.
Thứ 4
Ngày 26/09
Sáng
- Anh Khoa: Đi công tác Hà Nội đến hết ngày 27/9.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 5
Ngày
27/09
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Kiểm tra công tác kiểm soát giết mổ và phòng chống dịch bệnh cả ngày (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị giao ban công tác dân vận chính quyền quý III năm 2018 tại Tỉnh ủy.
Chiều
- Anh Lợi: Kiểm tra công tác PCTT & TKCN tại Cảng cá Sông Gianh (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng đi).
Thứ 6
Ngày 28/09
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Văn phòng Điều phối NTM.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Cự Nẫm.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Dự bàn giao nhà mái ấm Công đoàn.
- Anh Lợi: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Thuận Đức.