Lịch làm việc của Lãnh đao Sở trong tuần từ 29/10 - 02/11 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
(Từ ngày 29/10 đến ngày 02/11/2018)
                                                                                                            
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 29/10
Sáng
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11.
Chiều
Lãnh đạo Sở họp về công tác nhân sự.
- Anh Dũng: 14h Dự họp thống nhất mức thu phí, lệ phí trình HĐND tỉnh phê duyệt tại Sở Tài chính.
Thứ 3
Ngày 30/10
Sáng
- Anh Khoa, Anh Minh: 8h Dự họp Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết Khối thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2018 tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Đi tham quan mô hình sản xuất và chế biến cây Sachi tại các tỉnh phía Bắc đến hết tuần (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT, Chi cục Kiểm lâm cùng đi).
Chiều
- Anh Khoa:14h Làm việc với Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tại Phòng GĐ Sở (phòng TC-CB mời và dự làm việc).
- Anh Dũng: 14h Xét duyệt Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2018 tại Phòng họp Sở (các thành viên Hội đồng KH-KT Sở cùng dự).
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 31/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Đại Trạch.
Chiều
- Anh Khoa:Dự Hội nghị thường kỳ tháng 10 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND phường Ba Đồn.
- Anh Minh: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND thị trấn Kiến Giang.
Thứ 5
Ngày
01/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Lương Ninh.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: 14h Làm việc với Đoàn công tác Tổng cục Thủy lợi tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục Thủy lợi, Chi cục PTNT, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT cùng dự).
- Anh Minh: Dự Hội thảo tại Công ty CP Long Giang Thịnh.
- Anh Lợi: Làm việc với Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Quảng Bình.
Thứ 6
Ngày 02/11
Sáng
- Anh Khoa, Anh Dũng: Làm việc với Chi cục Thủy lợi (Văn phòng làm Giấy mời, phòng TC-CB cùng dự).
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa:Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc với Công đoàn BQL Cảng cá Quảng Bình.