Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 17/12 - 22/12 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

 

(Từ ngày 17/12 đến ngày 22/12/2018)
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 17/12
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12 cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Họp Chi bộ.
Thứ 3
Ngày 18/12
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị tuyên truyền biển đảo cho cán bộ và nhân dân 02 huyện Bố Trạch và Quảng Trạch tại Hội trường phòng GD&ĐT huyện Bố Trạch.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 15h Họp bàn các nội dung liên quan đến Đề án khai thác sản phẩm du lịch sinh thái rào Thương - hang Én tại Sở Du lịch (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 4
Ngày 19/12
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Hoà Trạch.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 7h30 Dự Hội nghị Tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2018 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Lương Ninh.
- Anh Ánh: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã An Thuỷ.
Chiều
14h Lãnh đạo Sở thông qua phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 tại Phòng họp Sở.
Thứ 5
Ngày
20/12
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết tuần.
- Anh Minh: Nghiệm thu các mô hình nông nghiệp công nghệ cao cả ngày (phòng KHCNMT & HTQT làm Giấy mời và chuẩn bị các nội dung liên quan).
- Anh Lợi: Đi thăm ngư dân bị tai nạn trên biển (Công đoàn Ngành, Chi cục Thuỷ sản cùng đi).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Họp Đoàn thẩm định mức độ đạt tiêu chí của xã đăng ký đạt nông thôn mới năm 2018 tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 21/12
Sáng
- Anh Khoa: 7h30 Dự Lễ viếng và dâng hương Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc.
                     8h30 Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: 15h Dự gặp mặt Cựu chiến binh Ngành Nông nghiệp và PTNT.
- Anh Minh: Họp Hội đồng đánh giá thuyết minh các Dự án sản xuất theo chuỗi tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC làm Giấy mời và chuẩn bị các nội dung có liên quan).
- Anh Lợi: Dự Hội nghị tuyên truyền về khai thác thuỷ sản theo EU tại xã Cảnh Dương.
Thứ 7
Ngày 22/12
Chiều
- Anh Lợi: Dự Hội nghị tuyên truyền về khai thác thuỷ sản theo EU tại xã Bảo Ninh.