Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 29/4 - 04/5 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 29/4 đến ngày 04/5/2019)    
                                            
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 29/04
 
Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.
Lãnh đạo Sở trực theo phân công.
Thứ 3
Ngày 30/04
 
Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.
Lãnh đạo Sở trực theo phân công.
Thứ 4
Ngày 01/05
 
Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.
Lãnh đạo Sở trực theo phân công.
Thứ 5
Ngày
02/05
Sáng
Hội ý Lãnh đạo Sở.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 03/05
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với UBND tỉnh (BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 7h30 Thăm quan giống ngô NK7328 tại xã Hưng Trạch.
- Anh Ánh: 8h Dự họp tại Tỉnh ủy
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 04/05
Sáng
- Anh Khoa: Họp phiên thường kỳ tháng 4 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.