Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 06/5 - 10/5 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019)   
                                        
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 06/05
Sáng
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 14h30 Họp bàn giải quyết đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng Thao trường bắn biển của Bộ CHQS tỉnh tại UBND xã Sen Thủy (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 3
Ngày 07/05
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn cùng Bí thư Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Trung Trạch.
- Anh Lợi: 8h30 Dự Hội nghị trực tuyến của Thanh tra Chính phủ tại VNPT Quảng Bình.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND phường Hải Đình.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 08/05
Sáng
- Anh Khoa: Dự làm việc với Bí thư Tỉnh ủy về tình hình Dự án Thủy lợi Rào Nan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra chống hạn tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 15h Họp Tổ chỉ đạo Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình sau 30 năm tái lập tỉnh tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 5
Ngày
09/05
Sáng
- Anh Khoa: 8h30 Dự Hội nghị triển khai Dự án Hệ thống Thủy lợi Rào Nan tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra chống hạn tại 02 huyện Bố Trạch và Quảng Ninh cả ngày.
- Anh Minh: 7h Dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 14h Làm việc với Đoàn Giám sát UBMTTQ VN tỉnh về việc thực hiện Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan Nhà nước đối thoại trực tiếp với nhân dân tại Phòng họp Sở.
Thứ 6
Ngày 10/05
Sáng
- Anh Khoa, Anh Minh: Dự Hội nghị về nông nghiệp công nghệ cao tại UBND tỉnh (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Thủy sản, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục QLCL NLSTS, Chi cục PTNT, Trung tâm KN-KN cùng dự).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản năm 2017 và các biện pháp trọng tâm chống khai thác IUU cả ngày (Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh: 8h Làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp Quốc hội tại UBND tỉnh cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.