Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 27/5 - 31/5 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 27/5 đến ngày 31/5/2019)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 27/05
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Ban Thường vụ thị xã Ba Đồn về Dự án Thủy lợi Rào Nan (BQLDA ĐTXD Ngành cùng dự).
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 28/05
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Họp triển khai diễn tập Khu vực phòng thủ tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc về Chương trình OCOP tại thị xã Ba Đồn và huyện Bố Trạch (Chi cục PTNT cùng đi).
Chiều
- Anh Minh: 14h Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi cùng UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 29/05
Sáng
- Anh Khoa: Đi công tác theo Quyết định của UBND tỉnh đến hết ngày 07/6.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 7h30 Làm việc với Công ty TNHH MTV LCN Long Đại.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Kiểm tra tình hình sản xuất vụ Hè Thu tại huyện Quảng Ninh cùng UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 15h Dự họp tại Sở Du lịch.
Thứ 5
Ngày
30/05
Sáng
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 8h Tham gia Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Anh Ánh: Dự làm việc về các dự án của FLC Hải Ninh tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra mô hình khuyến nông - khuyến ngư (phòng KH-TC, Trung tâm KN-KN cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: Làm việc với xã Quảng Hưng về xây dựng Nông thôn mới (Văn phòng Điều phối NTM mời các thành phần cùng dự).
Thứ 6
Ngày 31/05
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu và công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Tuyên Hóa cả ngày (Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Đi kiểm tra xây dựng Nông thôn mới cùng UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Dũng: Nghe báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch vùng ven biển huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đến năm 2030 tại UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.