Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 24/6 - 28/6 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
(Từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2019)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 24/06
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 25/06
Sáng
- Anh Khoa: Dự Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Phong Thủy.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: 8h Họp Hội đồng thẩm định giá tài sản tại Sở Tài chính (phòng KH-TC cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra chống hạn tại huyện Quảng Ninh (Chi cục Thủy lợi liên hệ với huyện, cùng đi và bố trí xe).
- Anh Minh: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Hiền Ninh.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 26/06
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị Tỉnh ủy cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Họp thông qua thuyết minh dự án Chuỗi liên kết SX và tiêu thụ lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGap tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: Đi công tác tại Hà Nội cả ngày
- Anh Ánh: Nghỉ phép đến hết tuần.
Chiều
- Anh Minh: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
Thứ 5
Ngày
27/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với thị xã Ba Đồn, xã Quảng Sơn về Dự án Rào Nan (BQLDA ĐTXD Ngành cùng dự).
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại Chi cục Thủy sản (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT, Thanh tra Sở, BQL Cảng cá Quảng Bình cùng dự).
Thứ 6
Ngày 28/06
Sáng
- Anh Khoa: 7h Viếng Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc
                      8h Dự Hội nghị về chỉ số canh tranh PCI và CCHC tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: 8h30 Làm việc với Đoàn công tác Tổng cục Thủy lợi cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Thủy lợi cùng dự).
- Anh Minh: Kiểm tra công tác phục vụ Triển lãm thành tựu KT-XH sau 30 năm tái lập tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Dự Hội nghị Sơ kết thanh tra 6 tháng đầu năm 2019.
- Anh Minh: Dự Khai mạc Triển lãm thành tựu KT-XH sau 30 năm tái lập tỉnh tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh.