Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 08/7 - 13/7 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 08/7 đến ngày 13/7/2019)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 08/07
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Đoàn thanh tra Ủy ban Dân tộc.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 8h Dự họp BCĐ Hội thao Khối thi đua các ngành KT-KT năm 2019 tại BQL Khu kinh tế tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Đi công tác đến hết tuần.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 14h Họp tại Sở Công thương về đề xuất Dự án Thủy điện của Tập đoàn Sơn Hải.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 09/07
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp với tiến độ các Dự án xây dựng.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự đối thoại với ngư dân tại Chi cục Thủy sản.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra các công trình thủy lợi cùng UBND tỉnh (phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi cùng đi).
- Anh Minh: Họp Ban Thường vụ Công đoàn ngành NN&PTNT.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 10/07
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp HĐND tỉnh đến hết ngày 12/7.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Dự Hội nghị thẩm định Dự án kè sông Nhật Lệ - huyện Quảng Ninh.
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục QLCL NLSTS (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT, Thanh tra Sở cùng dự).
Thứ 5
Ngày
11/07
Sáng
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 6
Ngày 12/07
Sáng
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Tham gia Hội thao Khối thi đua các ngành KT-KT năm 2019 đến hết ngày 13/7.
Thứ 7
Ngày 13/07
Sáng
- Anh Minh: 6h30 Dự Khai mạc Hội thao Khối thi đua các ngành KT-KT năm 2019.