Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 12/8 - 16/8 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 12/08
Sáng
Lãnh đạo Sở họp về Kế hoạch diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 tại Phòng họp Sở.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Minh Tham gia Diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 đến hết ngày 14/8.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 13/08
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự họp tại Sở Tài chính.
- Anh Ánh: Dự họp về chính sách trồng cây sachi tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT cùng dự).
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 14h Họp về tình hình triển khai thực hiện Phương án phát triển vùng nguyên liệu phục vụ nhà máy sản xuất gỗ tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm QHTK NLTS cùng dự).
Thứ 4
Ngày 14/08
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Dự họp tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: 14h30 Dự Bế mạc Diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.
                      15h30 Dự Hội nghị kiểm điểm tại Chi cục Thủy lợi.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
15/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự tiếp công dân phiên định kỳ tháng 8 cả ngày (Thanh tra Sở cùng dự).
Chiều
 
Thứ 6
Ngày 16/08
Sáng
- Anh Khoa: Đi cơ sở cả ngày.
- Anh Dũng: 8h Dự họp về Phương án quy hoạch Khu phức hợp nghỉ dưỡng - sân Golf DIC Star Đồng Hới tại UBND tỉnh.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An đến hết ngày 17/8 (Chi cục PTNT cùng dự).
Chiều
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.