Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch Kỳ xét tuyển viên chức năm 2019