Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 06/01 - 10/01 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 06/01 đến ngày 10/01/2020)   
   .                                                                                                         
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 06/01
Sáng
- Anh Khoa, Anh Minh: 8h30 Dự công bố Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 12, triển khai nhiệm vụ tháng 01.
Thứ 3
Ngày 07/01
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Văn phòng - Tổ chức.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Dự Hội nghị Tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Chi cục Kiểm lâm.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Tư vấn Dự án Phục hồi, tái tạo HSTTS & NLTS.
Thứ 4
Ngày 08/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 8h Dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ phòng Quản lý xây dựng công trình.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự Đại hội Chi bộ Thanh tra - Công đoàn.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Triển khai Nghị quyết Chính phủ và HĐND tỉnh.
- Anh Dũng: Kiểm tra công trình Phú Vinh, Cảng cá Nhật Lệ (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Minh: 14h Dự Đại hội Chi bộ phòng Khoa học Công nghệ - Dự án JICA2.
- Anh Lợi: 14h Dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ phòng Khoa học Công nghệ - Dự án JICA2.
Thứ 5
Ngày
09/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2019 tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Minh, Anh Lợi: Thông qua Chính sách nông nghiệp 2020 (phòng KH-TC chuẩn bị và mời các phòng, đơn vị liên quan).
Thứ 6
Ngày 10/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chiều
- Anh Minh: Họp Ban Thường vụ Công đoàn ngành NN&PTNT.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.