Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần 11/5 - 16/5 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 11/5 đến ngày 16/5/2020)   
   
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
11/5
Sáng
- Anh Minh: Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
12/5
Sáng
- Anh Minh: 9h Làm việc với Công ty CP Nông nghiệp An Phước về Dự án cây gai xanh AP1.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Họp các ngành về giải quyết đề xuất của UBND thị xã Ba Đồn liên quan đến 2 cơ sở đóng tàu tại phường Quảng Phúc tại Phòng họp Sở.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
 13/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 5
Ngày
14/5
Sáng
- Anh Minh: 8h30 Dự công bố QĐ thanh tra việc sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tại Thanh tra tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự HN tổng kết Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 6
Ngày
15/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Tập đoàn Dohwa Hàn Quốc tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 7
Ngày
16/5
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.