Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 22/6 - 27/6 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 22/6 đến ngày 27/6/2020)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
22/6
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra thực địa các Dự án đầu tư từ khoản tiền bồi thường sự cố môi trường biển cùng Đoàn công tác Trung ương.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị triển khai một số nội dung liên quan đến quản lý thiết bị, dữ liệu giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá tại Phòng họp Sở.
Chiều
- Anh Minh: 14h Làm việc với Đoàn công tác liên ngành của Trung ương về các Dự án đầu tư từ khoản tiền bồi thường sự cố môi trường biển tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
23/6
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh, Anh Lợi: 15h Họp Đảng ủy Sở.
Thứ 4
Ngày
 24/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Đoàn công tác Tổng cục Thủy sản.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 5
Ngày
25/6
Sáng
- Anh Minh: Tham gia Đoàn giám sát các công trình đầu tư tại huyện Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn.
- Anh Dũng: Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Phúc Trạch.
-  Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với BQLDA Lâm nghiệp Trung ương.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
26/6
Sáng
- Anh Minh: Tham gia Đoàn giám sát các công trình đầu tư tại huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 7
Ngày
27/6
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.