Ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ của hai lực lượng ở khu vực biên giới 

 Chiều ngày 12-8, Sở Nông nghiệp và PTNT và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp về việc thực hiện nhiệm vụ của hai lực lượng ở khu vực biên giới biển và biên giới đất liền (sau đây gọi chung là khu vực biên giới).

 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Sở Nông nghiệp-PTNT và lực lượng biên phòng tỉnh đã ký kết phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quản lý hoạt động khai thác thủy hải sản; quản lý bảo vệ và phát triển rừng khu vực biên giới, đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản qua biên giới; phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; phòng chống dịch bệnh đối với động vật, thực vật; quản lý khai thác công trình thủy lợi, đê điều; xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới… nhằm góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, nâng cao khả năng ứng phó với các sự cố thiên tai, dịch bệnh cũng như bao vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.
Sở Nông nghiệp-PTNT và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh định kỳ tổ chức giao ban trao đổi tình hình, thống nhất các biện pháp, kế hoạch phối hợp hoạt động ở khu vực biên giới, đảm bảo sự đoàn kết và tích cực hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp hoạt động ở khu vực biên giới


Ngọc Lan