Xây dựng kè chống sạt lở và bảo vệ bờ biển Nhân Trạch 
 Quảng Bình đang tập trung triển khai các dự án xây dựng, sửa chữa kè biển trên địa bàn tỉnh nhằm chống sạt lở bờ sông, bảo vệ an toàn khu dân cư và các công trình hạ tầng cơ sở, tạo cảnh quan đô thị khu vực... Trong đó có dự án xây dựng công trình Kè biển Nhân Trạch, huyện Bố Trạch với tổng vốn đầu tư là 30 tỷ đồng.
 Một trong những tác động rõ rệt nhất do biến đổi khí hậu đối với Quảng Bình là vấn đề mưa, bão, triều cường dâng cao làm cho biển xâm thực gây sạt lở đất, ảnh hưởng đến đời sống của người dân ven biển. Với địa hình chạy dọc bờ biển thuộc vùng bãi ngang huyện Bố Trạch, xã Nhân Trạch đã tập trung xây dựng được khoảng 1,8km tuyến đê, kè ven biển đã góp phần hạn chế sự xâm thực và sạt lở bờ do sóng biển gây ra. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế nên còn khoảng 1,5km đoạn bờ biển chưa có biện pháp che chắn, đặc biệt có khoảng 700m có dân cư đông đúc sinh sống là đoạn xung yếu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và đời sống người dân, nhất là vào mùa mưa bão.
Để kịp thời khắc phục tình hình, ngày 02/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung, trong đó dự án Kè biển Nhân Trạch, huyện Bố Trạch được bố trí 30 tỷ đồng với quy mô xây dựng mới khoảng 550m kè bảo vệ bờ biển. Dự án được UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng cuối tháng 12 năm 2020.
Sau khi được đầu tư xây dựng hoàn thành, dự án Kè biển Nhân Trạch sẽ góp phần chống sự xâm lấn bờ khi mưa bão kết hợp triều cường dâng nhằm bảo vệ tính mạng người dân, bảo vệ đất đai, nhà cửa, khu nuôi trồng thuỷ sản, tài sản và cơ sở hạ tầng công cộng, hạ tầng dân sinh của xã Nhân Trạch trong mùa mưa bão. Tuyến kè sẽ kết hợp hệ thống đê, kè đã có hình thành một hệ thống đê, kè hoàn chỉnh, đồng bộ ứng phó với nước biển dâng và thiên tai bão lũ, từng bước góp phần hình thành hệ thống công trình chống sạt lở bờ biển dọc theo bờ biển huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.


BQL Dự án đầu tư xây dựng ngành NN & PTNT