Cần sự nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới ở xã miền núi Trường Sơn (Quảng Ninh) 
 Sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, kết quả các tiêu chí đạt được của một số xã miền núi, trong đó có xã Trường Sơn của huyện Quảng Ninh còn khiêm tốn (chỉ đạt 5/19 tiêu chí), là một trong 2 xã có số tiêu chí thấp nhất huyện. Như vậy, để đạt được mục tiêu hoàn thành chương trình XDNTM vào năm 2025 như kế hoạch đã đề ra, xã Trường Sơn cần có sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng toàn dân và sự ưu tiên hỗ trợ của các ngành các cấp.
 Trường Sơn là xã miền núi, có tổng diện tích tự nhiên gần 77.430ha (chiếm 2/3 diện tích toàn huyện), với tổng dân số 1.144 hộ, 4.841 nhân khẩu phân bố rải rác ở 19 thôn, bản, trong đó đồng bào dân tộc Vân Kiều có 677 hộ, 2.993 khẩu, chiếm 58,6% dân số trong toàn xã. Tuy xa trung tâm hành chính huyện nhưng Trường Sơn lại được kết nối với nhánh Tây đường Hồ Chí Minh và nằm ở vị trí đầu nguồn sông Long Đại, nhờ đó cầu nối giao thương hàng hóa miền ngược với miền xuôi đã giúp bà con tiêu thụ sản phẩm làm ra một cách thuận lợi. Cùng với đó, nhờ có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn, nhiều năm qua địa phương đã nhận được sự hỗ trợ của các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện để lồng ghép thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.
Sau 10 năm triển khai chương trình, xã Trường Sơn đã phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp đổi mới; bộ mặt nông nghiệp, nông thôn, nông dân đã có sự chuyển biến tích cực. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn có bước phát triển, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân được nâng lên; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với XDNTM ngày càng được người dân hưởng ứng tích cực. Cảnh quan môi trường sạch đẹp, trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Tuy mới đạt chuẩn 5/19 tiêu chí (Quy hoạch, nhà ở dân cư, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh) nhưng bộ mặt địa phương đã có những nét mới; cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện đường, trường trạm đã và đang được nâng cấp; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; thu nhập và điều kiện sống của người dân được cải thiện một bước. Công tác xóa đói giảm nghèo bền vững hơn, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện. Nhiều mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp triển khai trên địa bàn được người dân áp dụng rộng rãi để làm tăng năng suất, hiệu quả; nhờ đó từ chỗ thiếu đói nhiều hộ đã tự túc được lương thực; hàng trăm lượt người được xuất khẩu lao động làm cho thu nhập nhiều hộ tăng lên đáng kể.
Với những gì đã làm được đang khẳng định tính đúng đắn của chương trình, từ đó Đảng bộ và nhân dân xã Trường Sơn phấn đấu năm 2025 đưa chương trình XDNTM về đích. Đây là quyết tâm rất lớn và đáng ghi nhận của địa phương, tuy nhiên, để đạt được 14/19 tiêu chí còn lại trong thời gian chưa đầy 6 năm quả thật không dễ, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân; đồng thời phải có chương trình hành động cụ thể và kế hoạch khả thi, cam kết thời gian hoàn thành của từng tiêu chí. Kế hoạch đó đặt dưới sự thống nhất cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của người dân để họ tự nguyện đóng góp sức người, sức của cho chương trình. Các tiêu chí cần huy động nguồn vốn lớn để thực hiện như: xây dựng, nâng cấp trường, cụm trường, thi công hệ thống điện lưới cho 6 thôn bản chưa có điện, hay cứng hóa 25 km đường trục xã, thôn, xóm và nội đồng… phải có kế hoạch huy động vốn đầu tư từ những nguồn vốn cụ thể. Về tiêu chí thu nhập bình quân đầu người, đây là tiêu chí bao trùm, xuyên suốt và có ảnh hưởng lớn đến các tiêu chí khác nên phải tập trung chỉ đạo có hiệu quả. Cần có biện pháp hữu hiệu để khai thác tốt những ngành nghề có tiềm năng thế mạnh của địa phương; phối hợp với cơ quan, tổ chức và ngành chuyên môn để triển khai những mô hình sản xuất mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên để tổng kết đưa vào áp dụng rộng rãi nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết hợp cây trồng, vật nuôi truyền thống (có chọn lọc) với giống cây trồng, vật nuôi tiến bộ kỹ thuật để phát triển kinh tế hộ hiệu quả và bền vững…
Với tinh thần đoàn kết nhất trí và quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong xã cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, tin tưởng rằng năm 2025 xã miền núi Trường Sơn sẽ về đích Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM như kế hoạch đã đề ra.


Đặng Văn Huế