Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 
 Thanh tra Sở Nông nghiệp-PTNT vừa thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp, thuốc thú y, bảo vệ thực vật… tại các địa phương trong tỉnh.
 Tại các cơ sở, đại lý, cửa hàng, Đoàn Thanh tra Sở đã thực hiện việc kiểm tra hồ sơ kinh doanh, điều kiện đảm bảo kinh doanh theo quy định đối với các loại vật tư nông nghiệp; đồng thời lấy mẫu một số loại phân bón phục vụ công tác giám sát về chất lượng phân bón trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá, hầu hết các cơ sở, doanh nghiệp được cấp phép đã thực hiện tốt các quy định về sản xuất, kinh doanh theo quy định của Nhà nước, tuy nhiên, vẫn còn có một số cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ vẫn chưa tự giác, nghiêm túc chấp hành quy định về kinh doanh, như vẫn bày bán sản phẩm đã hết hạn sử dụng, chưa có tủ riêng đối với các loại thuốc bảo vệ thực vật…
Đoàn Thanh tra cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở, chấn chỉnh các sai phạm; đồng thời hướng dẫn các cơ sở kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định. Bên cạnh đó, thực hiện xử lý nghiêm với những những cơ sở vi phạm quy định và khuyến cáo bà con nên mua các loại vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật ở những cơ sở được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép, chứng nhận đạt tiêu chuẩn.

 

Thanh tra Sở Nông nghiệp-PTNT thanh tra, kiểm tra cơ sở kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp tại huyện Bố Trạch


Phòng TT-TT