Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 08/2 - 12/02 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 08/02
Sáng
- Anh Minh: Dự họp BCS Đảng UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán cùng UBND tỉnh.
Thứ 3
Ngày 09/02
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại 02 huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Đi thăm ngư dân cùng UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 10/02
 
Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Thứ 5
Ngày
11/02
 
Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Thứ 6
Ngày 12/02
 
Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.