Đẩy mạnh thực hiện công tác đảm an toàn thực phẩm trên tàu cá 
 Công tác bảo đảm vệ sinh An toàn thực phẩm (ATTP) tàu cá góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hải sản khai thác, là một điều kiện quan trọng để phát triển nghề cá bền vững; và đây cũng là một khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).
 Ý thức được tầm quan trọng của vấn đề này, trong thời gian qua, Chi cục Thủy sản Quảng Bình đã nỗ lực đẩy mạnh việc thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP cho các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, Chi cục Thủy sản đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trong đơn vị phối hợp chặt chẽ, lồng ghép, thực hiện đồng thời công tác ATTP tàu cá với công tác đăng kiểm tàu cá nên kết quả đạt được rất đáng ghi nhận. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Chi cục Thủy sản đã tổ chức thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cở sở đủ điều kiện vệ sịnh ATTP cho 450 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và cho đến nay, toàn tỉnh đã có 700 tàu cá được thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP, đạt 58,0% số lượng tàu thuộc diện thẩm định của tỉnh.
Theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tất cả tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên phải được cấp chứng nhận ATTP. Theo đó, có 10 chỉ tiêu, điều khoản đánh giá điều kiện đảm bảo ATTP của tàu cá và nhìn chung tàu cá đã cơ bản đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: bố trí trang thiết bị bảo quản tương đối phù hợp; sử dụng các hóa chất bảo quản rõ nguồn gốc và đúng cách; hệ thống cung cấp nước và nước đá an toàn, hợp vệ sinh..., tuy nhiên cũng còn có một số tiêu chí qua kiểm tra, đánh giá chưa đạt so với yêu cầu như: thuyền viên làm việc trên tàu chưa được khám sức khỏe định kỳ, hồ sơ quản lý chất lượng hải sản chưa được ghi chép rõ ràng; một số tàu cá chưa có biện pháp ngăn chặn, tiêu diệt động vật gây hại... nên đa phần các tàu đều đạt “xếp loại B”, cơ bản đáp ứng yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP.
Thông qua bản tin hàng ngày của Trạm bờ thuộc Chi cục Thủy sản; các hội nghị tuyên truyền và đào tạo nghiệp vụ nghề cá cho ngư dân; Kết hợp công tác thanh tra chuyên ngành, công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá ... để lồng ghép tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP tàu cá đến người dân, do đó phần lớn các chủ tàu đã nhận thức được trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc các nội dung ATTP tàu cá, các chủ tàu đã chủ động liên hệ với Chi cục Thủy sản để thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP tàu cá, góp phần triển khai thực hiện tốt các giải pháp chống khai thác IUU nhằm tháo gỡ “thẻ vàng” của EC.
Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện công tác thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP tàu cá, Chi cục Thủy sản đã vận động ngư dân tham gia thực hiện mô hình “thu gom rác thải trên tàu cá” và nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh, đến nay đã có hơn 580 tàu cá tham gia thực hiện mô hình, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển và nâng cao nhận thức người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường biển.
Công tác thẩm định và cấp Giấy chứng nhận ATTP tàu cá sẽ là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng, góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” của EC, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao hiệu quả sản xuất. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác ATTP tàu cá trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản đề nghị các địa phương trọng điểm nghề cá tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về ATTP tàu cá tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình cho người dân nắm rõ để thực hiện.
                                                                                      Nguyễn Quốc Chung
                                                                                         (Chi cục Thủy sản)