Minh bạch trong quá trình đo đếm nước của các công trình cấp nước tại xã Phong Hóa 
 Đến cuối tháng 4/2021, Trung tâm Nước sạch-VSMTNT Quảng Bình thực hiện quản lý 12 công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh với tổng công suất khoảng 8.000 m3/ngày đêm, với số lượng hộ đấu nối trên 12.000 hộ. Tháng 5/2021, Trung tâm đã tiếp tục nhận quản lý thêm 02 công trình cấp nước tập trung, gồm: Công trình Cấp nước thôn Cao Trạch, Sảo Phong, Mã Thương và Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Minh Cầm Trang, Minh Cầm Nội, Minh Cầm Ngoại để quản lý, vận hành, cấp nước phục vụ nhân dân trên địa bàn xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa.
 Hai công trình này được tổ chức Đông Tây hội ngộ đầu tư xây dựng từ năm 2007, sau thời gian dài vận hành sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp, chính quyền địa phương thiếu nhân lực để quản lý vận hành công trình, không chủ động nguồn vốn duy tu sửa chữa và nâng cấp để đảm bảo cấp nước cho nhu cầu ngày càng tăng của người dân, chưa tuân thủ các quy định về quản lý cấp nước.
Sau khi tiếp nhận, Trung tâm đã kịp thời đầu tư sửa chữa nâng cấp đầu mối nâng cao công suất và cải thiện chất lượng đáp ứng nhu cầu dùng nước. Để tăng cường công tác quản lý nhằm giảm thất thoát, minh bạch, giảm sai số của thiết bị đo đếm nước, Trung tâm đã tiến hành ký hợp đồng sử dụng nước với các hộ dân, đồng thời kiểm tra, rà soát toàn bộ đồng hồ đo nước của hơn 800 hộ đấu nối. Các đồng hồ trước đây sử dụng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Trung tâm đã tiến hành thay thế toàn bộ đồng hồ hiện hữu bằng đồng hồ mới đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đã được kiểm định, đạt chuẩn theo quy định ĐLVN 17:2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo lưu lượng và chất lượng nước, minh bạch, khách quan trong quản lý vận hành quản lý cấp nước đảm bảo theo các quy định của pháp luật là các tiêu chí mà Trung Nước sạch và VSMT nông thôn Quảng Bình đã và đang hướng đến. Góp phần nâng chất lượng cuộc sống người dân nông thôn quảng bình, từng bước khẳng định vị thế của đơn vị trong lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn.


Phạm Ngọc Huyền
(TT Nước sạch-VSMTNT)