Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Thủy sản, chống khai thác IUU 
 Ngày 16/5, Chi cục Thủy sản phối hợp với các đồn Biên phòng tuyến biển tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Thủy sản, quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Khai thác IUU) cho các chủ tàu cá. Tham dự có lãnh đạo Chi cục Thủy sản, Đồn Biên phòng tuyến biển Nhật Lệ, Lý Hòa, Cửa khẩu cảng Gianh, Roòn, cùng chủ các tàu cá, tổ trưởng tổ biển xa trên địa bàn tỉnh.
 Tại Hội nghị, đại diện Chi cục Thủy sản, đồn Biên phòng tuyến biển đã tuyên truyền, phổ biến các quy định mới liên quan đến khai thác hải sản, quy dịnh về chống khai thác IUU, trong đó tập trung vào: Quy định về vùng khai thác, tàu cá khai thác đúng vùng ghi trong giấy phép khai thác thủy sản, tuyệt đối không cho tàu vượt ranh giới để khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Quy định về duy trì thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển, theo đó thuyền trưởng phải bảo đảm thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng. Trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng phải kịp thời báo cáo cho Chi cục Thủy sản, đồng thời thuyền trường phải sử dụng ác thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá 06 giờ/lần và đưa tàu về cảng để sửa chữa trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng, quy định về ghi, nộp nhật ký khai thác đầy đủ, khi về cảng phải khai báo và nộp nhật ký theo quy định;
Quy định về định biên thuyền viên tối thiểu để tàu hoạt động an toàn trên biển. Quy định về độ tuổi của thuyền viên, chủ tàu các phải sử dụng thuyền viên có đầy đủ bằng theo quy định, có đủ sức khỏe và bảo đảm yêu cầu về độ tuổi lao động theo quy định; Quy định về tàu xuất, nhập cửa lệnh theo sổ danh bạ mới.
Ngoài ra, tại Hội nghị cũng đã tuyên truyền, phổ biến, nhắc lại một số quy định về khai thác hải sản trên các vùng biển xã theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủy tướng Chính phủ.
Qua Hội nghị, các chủ tàu cá đã được nghe tuyên truyền, phổ biến thêm các kiến thức để vận dụng vào các chuyến biển xa, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức của ngư dân trong việc chấp hành các quy định phát luật về thủy sản, đặc biệ là các quy định về chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.

Toàn cảnh Hội nghị


Chi cục Thủy sản phố biến các quy định mới của Luật Thủy sản và chống khai thác IUU

 


Phòng Thông tin - Tuyên truyền