Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ một số mô hình chăn nuôi cho các lực lượng bảo vệ rừng tại các địa bàn vùng sâu vùng xa 
 Ngày 17/5, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh đã cấp con giống, hỗ trợ một số mô hình chăn nuôi cho các lực lượng bảo vệ rừng tại địa bàn các xã vùng sâu vùng xa thuộc huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh.
 Tại các trạm được hỗ trợ, Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Ngành đã chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng quản lý bảo vệ rừng ở các địa điểm vùng sâu, vùng xa. Số lượng cán bộ ít nhưng phải quản lý, bảo vệ rừng với diện tích rất lớn. Đặc thù công việc rất áp lực, phức tạp, thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng điều kiện làm việc và sinh hoạt còn rất nhiều khó khăn. Có những điểm không có điện lưới, không có nước sạch, không có sóng điện thoại; một số chốt, trạm còn là nhà tạm, xuống cấp.
Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Ngành biểu dương lực lượng quản lý bảo vệ rừng đã luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm lớn lao của mình đối với sự bình yên của rừng, với tinh thần: Bám rừng, bám dân và bám chính quyền; đồng thời luôn đoàn kết, động viên nhau vượt qua khó khăn để giữ màu xanh của rừng.
Nhằm chủ động hơn trong việc đảm bảo đời sống, Công đoàn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư đã hỗ trợ một số mô hình chăn nuôi thỏ, ngan, gà cho lực lượng bảo vệ rừng 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh. Đây là những trạm bảo vệ rừng đóng trên địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, các vùng giáp ranh giới, nhằm giúp đỡ các trạm bảo vệ rừng tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống.
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh sẽ thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, theo dõi, chăm sóc, phổ biến quy trình nuôi, phòng trừ bệnh cho vật nuôi để giúp các trạm chăn nuôi đạt hiệu quả hơn.

Một số hình ảnh:


Thanh Huyền