Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ một số mô hình chăn nuôi cho các lực lượng bảo vệ rừng tại các địa bàn vùng sâu vùng xa 
 Trong các ngày 17 và 19-5, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh đã cấp con giống gà, ngan, thỏ và hỗ trợ thức ăn cho lực lượng bảo vệ rừng tại địa bàn các xã vùng sâu vùng xa thuộc huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, Bố Trạch và Minh Hoá nhằm giúp đỡ các trạm tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống.
 Tại các trạm được hỗ trợ, Đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành đã chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng quản lý bảo vệ rừng ở các địa điểm vùng sâu, vùng xa. Số lượng cán bộ ít nhưng phải quản lý, bảo vệ rừng với diện tích rất lớn. Đặc thù công việc rất áp lực, phức tạp, thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng điều kiện làm việc và sinh hoạt còn rất nhiều khó khăn. Có những điểm không có điện lưới, không có nước sạch, không có sóng điện thoại; một số chốt, trạm còn là nhà tạm, xuống cấp.
Nhằm chủ động hơn trong việc đảm bảo đời sống, Công đoàn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư đã hỗ trợ một số mô hình chăn nuôi ngan, gà cho lực lượng bảo vệ rừng với tổng đàn gà 200 con, ngan 300 con, thỏ 20 con; cấp gần 2.000kg thức ăn gà, gần 1.700kg thức ăn ngan và gần 360kg thức ăn cho thỏ. Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh cũng sẽ thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, theo dõi, chăm sóc, phổ biến quy trình nuôi, phòng trừ bệnh cho vật nuôi để giúp các trạm chăn nuôi đạt hiệu quả hơn.

 

Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh trao hỗ trợ con giống ngan, gà, thỏ và thức ăn chăn nuôi cho các trạm bảo vệ rừng thuộc các xã vùng sâu, xa

Phòng Thông tin-Tuyên truyền