Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 04/7 - 08/7 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 04/7
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, 6 tháng năm 2022 tại UBND tỉnh cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: 8h Họp thống nhất về Phương án phân bổ vốn sự nghiệp NSTW và vốn đối ứng ngân sách địa phương năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tại Sở Tài chính.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 05/7
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp về giải ngân vốn đầu tư công tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: 8h Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID–19 tại UBND tỉnh.
- Anh Hiệp: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi).
- Anh Hạp: Đi khảo sát thực tế một số Dự án cùng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cả ngày.
- Anh Nam: 8h Họp bàn phương án xử lý nguy cơ sụt trượt đất thuộc phạm vi rừng tự nhiên tại khu vực Cửa khẩu Cha Lo.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 06/7
Sáng
- Anh Minh: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: Họp Ban chỉ đạo Diễn tập quân sự tỉnh.
- Anh Hiệp: Dự Lớp tập huấn công tác Bảo vệ bí mật nhà nước do Đảng ủy Khối các CQ tỉnh tổ chức cả ngày.
- Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh QB.   
Thứ 5
Ngày 07/6
Sáng
- Anh Minh: Họp thường kỳ UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp triển khai thi công Gói thầu thả rạn nhân tạo thuộc Dự án: Phục hồi, tái tạo HSTTS và NLTS tỉnh Quảng Bình.
- Anh Hiệp: Làm việc với Chi bộ Trung tâm Nước sạch và VSMTNT về việc chuẩn bị Đại hội điểm.
- Anh Nam: Đi kiểm tra công trình (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
Thứ 6
Ngày 08/7
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị Tỉnh ủy.
- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: Dự Hội nghị kết nối giao thương năm 2022 tại Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hạp: 17h Dự Lễ Khai mạc Hội chợ thương mại Khu vực Bắc Trung Bộ.