Bản in     Gởi bài viết  
Bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Đông - Xuân 2020-2021 
Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, hiện tại, nguồn nước dự trữ tại công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh vụ đông-xuân năm 2020 - 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có Công văn đề nghị các huyện, thành phố, thị xã, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tiếp tục khắc phục, sửa chữa công trình thủy lợi phục vụ sản xuất vụ đông-xuân 2020-2021; đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất, sử dụng nước phù hợp với thực trạng nguồn nước.
 Theo đó, Sở Nông nghiệp-PTNT yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương xác định nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn chi tiết đến từng vùng, từng khu vực nhằm có giải pháp cụ thể; thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, thực hiện tiết kiệm ngay từ từ đầu vụ, có kế hoạch phân phối và điều chỉnh hợp lý khi nguồn nước bị thiếu hụt, bảo đảm cung cấp đủ nhu cầu thiết yếu cho cả mùa khô năm 2021; tăng cường nạo vét cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt trong hệ thống kênh mương, đào ao trữ nước, lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến tận dụng tối đa nguồn nước, giảm thất thoát, lãng phí nước; thực hiện giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm cho lúa, cây trồng cạn, đáp ứng nhu cầu nước tối thiểu đối với cây ăn quả, cây trồng có giá trị kinh tế cao.
Bên cạnh đó, Sở cũng đặc biệt lưu ý các địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư sửa chữa, phục hồi công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt tập trung bị ảnh hưởng do mưa, lũ, bão trong năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi nhằm nâng cao năng lực khai thác nguồn nước và hiệu quả khai thác công trình thủy lợi; chủ động sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động nguồn hợp pháp khác để tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn hiệu quả. Giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi vận hành Cống Mỹ Trung để điều tiết nước kịp thời gieo cấy vụ đông-xuân đúng lịch thời vụ...

Tuyến kênh chính hồ Trung Thuần (xã Quảng Thạch) đã nạo vét, khơi thông các vị trí bị bồi lấp đảm bảo phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2020-2021

Phòng TT-TT

 

[Trở về]