Bản in     Gởi bài viết  
Bố Trạch: Tăng cường phòng trừ rầy lưng trắng và sâu cuốn lá nhỏ hại lúa hè-thu 
 Trước tình trạng rầy lưng trắng và sâu cuốn lá nhỏ gây hại, làm ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng lúa hè-thu, ngành nông nghiệp huyện Bố Trạch đang tập trung chỉ đạo người dân tăng cường công phòng trừ sâu bệnh hại lúa.
 
Cán bộ Trạm Trồng trọt và BVTT huyện Bố Trạch đang kiểm tra tình hình sâu cuốn lá tại xã Đại Trạch.
Cán bộ Trạm trồng trọt và BVTT huyện Bố Trạch đang kiểm tra tình hình sâu cuốn lá tại xã Đại Trạch.

Hiện nay, lúa hè - thu trà đầu giai đoạn đứng cái làm đòng, trà sau đẻ nhánh rộ, sinh trưởng và phát triển bình thường. Qua kết quả điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, diện tích lúa nhiễm rầy lưng trắng toàn huyện là 160 ha, mật độ rầy phổ biến 300 - 500 con/m2, nơi cao 800 - 1.000 con/m2, cục bộ 2.000 - 3.000 con/m2; diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ khoảng 130 ha, sâu lứa 2, mật độ phổ biến 7 - 10 con/m2, nơi cao 15 - 20 con/m2; tập trung tại các xã: Đại Trạch, Bắc Trạch, Hạ Trạch, Thanh Trạch, Sơn Lộc…

Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp huyện Bố Trạch đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng để có hướng dẫn kịp thời cho người dân, không để sâu bệnh phát sinh ra diện rộng.

Đối với bệnh rầy lưng trắng, bà con nên sử dụng một số loại thuốc hóa học trong danh mục cho phép, như: pha 30 gam thuốc Map Arrow 420WP (1/2 gói) với bình 12 lít nước, phun 2 bình cho 1 sào (500 m2); pha 50 ml thuốc Bassa 50EC với bình 12  lít nước, phun 2 bình cho 1 sào. Đối với bệnh sâu cuốn lá nhỏ, bà con sử dụng 25ml thuốc Dylan 2EC pha với 20 lít nước, hoặc 20g thuốc Starrimec 5WDG pha với 20 lít nước, phun cho 1 sào.

Nguồn: Website Báo Quảng Bình

[Trở về]