Bản in     Gởi bài viết  
Truyền thông về nhận thức các loại hình thiên tai địa phương thông qua quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng tại Trường học 

 Tiểu dự án hợp phần 3 “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng thuộc dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Quảng Bình” được thực hiện trên 10 xã/ phường thuộc lưu vực sông Nhật Lệ trên địa bàn thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Ninh. Mục tiêu của hợp phần là nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cấp, đặc biệt là chính quyền cấp xã và người dân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra, góp phần cho sự phát triển bền vững của địa phương.

 Trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, hoạt động truyền thông hết sức quan trọng. Vì vậy, Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai WB5 Quảng Bình đã cung cấp tờ rơi, pano, áp phích có nội dung tuyên truyền về nội dung liên quan đến thiên tai, biến đổi khí hậu thông qua các cuộc họp thôn xóm, các tổ chức đoàn thể và hệ thống truyền thanh cảnh báo sớm tại địa phương hàng tháng cho hơn 61.00 người dân vùng dự án; đồng thời nâng cao nhận thức về Quản lý thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động văn nghệ quần chúng, các hội thi tại các thôn xóm, xã/phường người dân tại các xã dự án. Thông qua các câu chuyện, vở kịch, các kiến thức và kinh nghiệm phòng chống thiên tai được chia sẻ trong người dân sát với thực tế và có tác động lớn trong việc thay đổi nhận thức và hành vi trong quản lý rủi ro thiên lý tai cho người dân vùng dự án.
Đặc biệt, đối với trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương trong thiên tai, dù ngành giáo dục đã có nhiều nỗ lực trong việc lồng ghép, tích hợp các kiến thức, kỹ năng về Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu vào trong các môn học như Văn học, tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên - xã hội, Khoa học, địa lý..., tuy nhiên, chưa có một chương trình tập huấn Quản lý thiên tai cho giáo viên trong khu vực dự án. Nhận thấy đây là khâu cần thiết và quan trọng trong thực hiện hoạt động truyền thông giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại trường học, Hợp phần 3 đã triển 2 lớp tập huấn cho đại diện giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường của 23 trường trường Tiểu học và Trung học cơ sở trong vùng dự án. Khóa tập huấn 2 ngày đã cung cấp cho giáo viên các kiến thức, kỹ năng và phương pháp thiết kế bài giảng liên quan đến giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Kết thúc khóa tập huấn, các trường học đã xây dựng được kế hoạch hành động thông qua truyền đạt lại cho các giáo viên trong trường, tổ chức chương trình ngoại khóa tại tất cả 23 trường tiểu học, trung học cơ sở, tổ chức 10 hội thi Rung chuông vàng tại 10 trường tiểu học của 10 xã dự án. Cho đến nay, đội ngũ giáo viên “nòng cốt” được dự án tập huấn đã triển khai 9 cuộc ngoại khóa và 5 hội thi rung chuông vàng về chủ đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu thu hút gần 5.000 học sinh tham gia.
Thông qua các buổi truyền thông tại trường học, các em học sinh được cung cấp những kiến thức cơ bản về thiên tai, biến đổi khí hậu, biết nhận diện các loại hình thiên tai tại địa phương, cung cấp cho các em những kỹ năng cần thiết nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giúp các em an toàn hơn trước những tác động bất lợi do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra. Thông qua đó giáo dục học sinh xây dựng lối sống thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Dự kiến trong tháng 3 năm 2018 tất cả 23 trường tiểu học và trung học cơ sở tại 10 xã/phường vùng dự án sẽ hoàn thành kế hoạch truyền thông cho gần 8.000 học sinh và giáo viên. Kết quả đạt được từ hoạt động truyền thông này không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, kỹ năng mà còn giúp các em chủ động tham gia các hoạt động nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại trường học, gia đình và cộng đồng địa phương.

Truyền thông kiến thức giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho học sinh tại trường học thông qua hoạt động ngoại khóa
 

 

 

[Trở về]