Bản in     Gởi bài viết  
Các xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí 
 Năm 2020, toàn tỉnh có 14 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, các xã đang triển khai các hạng mục được phê duyệt chủ trương đầu tư và cân đối nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí.

 Tính đến cuối tháng 7-2020, đã có xã Trung Hóa và Quảng Đông đạt 19/19 tiêu chí và đang tiến hành làm hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đang tiếp tục triển khai hoàn thiện các tiêu chí. Tuy nhiên, một số xã tiến độ triển khai còn chậm, nếu không tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thì sẽ khó hoàn thành đúng kế hoạch như xã Xuân Hóa (các công trình Giao thông và Trường học chưa triển khai), xã Sen Thủy (công trình 2 tầng 6 phòng học đang triển khai thủ tục đấu thầu); xã Hải Ninh (còn 1 tuyến đường ngõ xóm dài 3km đang trình thẩm định).
Một số xã còn nhiều tiêu chí mềm cần tập trung chỉ đạo thực hiện như xã Đức Hóa (hộ nghèo, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), xã Thuận Hóa (hộ nghèo, thu nhập).

VP Điều phối NTM

[Trở về]