Bản in     Gởi bài viết  
Giao gà giống hỗ trợ sinh kế cho bà con vùng lũ 
 Sáng ngày 8-1-2021, Chi cục Chăn nuôi- Thú y (thuộc Sở Nông nghiệp-PTNT) đã tổ chức giao gần 55.000 con gà giống cho người dân vùng lũ huyện Lệ Thủy và Bố Trạch nhằm hỗ trợ sinh kế cho bà con bị thiệt hại do lũ lụt.
 Theo đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã trao hỗ trợ 29.700 con gà giống cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lệ Thủy và 25.000 con cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bố Trạch. Gà giống được hỗ trợ là giống gà ri lai 1 ngày tuổi, có sức đề kháng tốt, được tiêm phòng vắc xin đầy đủ và đảm bảo kiểm dịch thú y. Số gà giống này nằm trong kế hoạch hỗ trợ 265.000 con gà giống của Bộ nông nghiệp-PTNT cho bà con tỉnh Quảng Bình tái thiết, khôi phục sản xuất sau lũ.
Sau khi tiếp nhận gà giống, các Trung tập dịch vụ nông nghiệp đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giao gà giống cho người dân, các trang trại chăn nuôi kịp thời khôi phục sản xuất.
Theo Chi cục Chăn nuôi – Thú y, trên cơ sở phân bổ của tỉnh và tình hình thực tế, đơn vị tổ chức 3 đợt tiếp nhận và bàn giao gà giống về các địa phương; trong đó đợt 1 là 158.000 con, đợt 2 là 55.000 con, đợt 3 là 52.000 con. Theo kế hoạch phân bổ, huyện Lệ Thủy được cấp 110.000 con, Quảng Ninh 57.000 con, TX. Ba Đồn 30.000 con, Bố Trạch 25.000 con, Quảng Trạch 20.000 con, Tuyên Hóa 10.000 con, Đồng Hới 9.000 con và Minh Hóa 4.000 con. Đối với 10.000 con vịt giống, đơn vị đã giao cho huyện Lệ Thủy 7.000 con, Quảng Ninh 3.000 con để hỗ trợ cho bà con kịp thời tái sản xuất.
Bên cạnh đó, đơn vị cũng bố trí cấp hỗ trợ 75.000kg thức ăn chăn nuôi; 275.000 liều vắc-xin Newcastle, 275.000 liều vắc-xin Gumboro; đồng thời phối hợp với Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư cấp phát thuốc sát trùng cho các địa phương theo quyết định phân bổ của tỉnh.

Chi cục Chăn nuôi – Thú y và Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh trao gà giống cho đơn vị tiếp nhận để kịp thời phân bổ hỗ trợ cho bà con


Gà giống hỗ trợ là giống gà ri lai 1 ngày tuổi, có sức đề kháng tốt, được tiêm phòng vắc xin đầy đủ và đảm bảo kiểm dịch thú y


Bà con huyện Lệ Thủy nhận gà giống hỗ trợ


Phòng TT-TT 

[Trở về]