Bản in     Gởi bài viết  
Hạt Kiểm lâm TX Ba Đồn làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng 
 Thị xã Ba Đồn hiện có 5.791,65 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó rừng phòng hộ 1.306,61 ha và rừng sản xuất 4.485,04 ha. Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân và tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thị xã.
 Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm TX Ba Đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương các xã, phường có rừng tăng cường tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng và các nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp 2017; tu sửa 01 bảng tin và xây mới 02 bảng tin tuyên truyền về bảo vệ rừng, cắm 20 biển cấm lửa tại các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao trong mùa nắng nóng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc rà soát, thống kê diện tích rừng bị phá và đất lâm nghiệp bị lấn chiếm từ trước tới nay trên địa bàn thị xã theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình. Đơn vị cũng chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tổ chức thu thập, tổng hợp, cung cấp số liệu thống kê lâm nghiệp trong phạm vi thẩm quyền được giao và thực hiện báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn nội dung thông tin được quy định trong chế độ báo cáo thống kê; tổ chức theo dõi, cập nhật diễn biến rừng, tham mưu UBND thị xã phê duyệt và công bố kết quả theo diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng trên địa bàn thị xã năm 2020 đúng theo quy định.
Bên cạnh đó, Hạt đã tham mưu UBND thị xã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra rừng, tuần tra, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc lâm sản, phối hợp với đơn vị chủ rừng tiến hành nhiều đợt tuần tra rừng, đặc biệt là các khu vực rừng tự nhiên giáp ranh với hai huyện Bố Trạch và Tuyên Hóa. Kiểm tra các hoạt động mua bán, vận chuyển, chế biến và kinh doanh lâm sản; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật. Trong 4 tháng đầu năm 2021, Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn đã phát hiện, lập hồ sơ 03 vụ vi phạm về Lâm nghiệp, trong đó xử phạt hành chính 01 vụ, thu hồi gỗ không có chủ nhận 02 vụ, tịch thu hơn 9,5m3 gỗ, củi các loại; thu nộp Ngân sách nhà nước 15.000.000 đồng; phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn tuyên truyền, vận động 01 hộ gia đình tự nguyện giao nộp 01 cá thể Khỉ vàng (thuộc nhóm IIB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm).
Để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tham mưu UBND thị xã kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Hạt Kiểm lâm, phòng Tư pháp, phòng Kinh tế, phòng TN-MT và các xã, phường có rừng trên địa thị xã Ba Đồn tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản dưới Luật nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ và nhân dân, trách nhiệm của các chủ rừng, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm lâm luật; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng tại gốc, toàn dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, từng bước xã hội hóa nghề rừng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và chủ rừng tăng cường nhiều đợt tuần tra, kiểm tra rừng; triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đến tận cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ, lấy công tác phòng là chính, chữa cháy phải khẩn trương, kịp thời; tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ trong những ngày nắng nóng gay gắt và tăng cường bố trí lực lượng trực canh phòng ở những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để kịp thời huy động lực lượng dập tắt đám cháy khi mới hình thành, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.


Hồ Chí Công
Chi cục Kiểm lâm

[Trở về]