Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của cấp huyện về thực hiện pháp luật đê điều 
 Hiện nay, tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã diễn ra hết sức phức tạp ảnh hưởng đến an toàn của đê. Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội và dân số làm gia tăng nhiều hơn các hoạt động liên quan đến hệ thống đê, tăng cả về số vụ vi phạm và tính chất nghiêm trọng, trong khi đó còn tồn đọng nhiều vụ vi phạm chưa được xử lý; đồng thời phát sinh nhiều vụ vi phạm mới, đặc biệt việc cho thuê đất, cấp phép quyền sử dụng đất còn chồng lấn vào phạm vi bảo vệ đê điều và bên cạnh đó nhiều tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ngang nhiên sử dụng phạm vi bảo vệ đê điều vào mục đích riêng như làm nhà, xây dựng công trình làm bãi tập kết vật liệu.
 Theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 43 Luật đê điều và tại điểm a, khoản 1, Điều 9 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều tỉnh Quảng Bình thì UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về đê điều và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều; giải quyết theo thẩm quyền khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về đê điều trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo”, tuy nhiên một số huyện chưa tổ chức thanh tra theo quy định, một số huyện mới dừng lại ở việc kiểm tra nên chưa xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều.
Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đê điều, UBND cấp huyện có đê cần triển khai tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra thường xuyên đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy định của pháp luật về đê điều, đặc biệt là các hoạt động bến bãi, khai thác, tập kết khoáng sản; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn đê điều; đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã có đê thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ các công trình đê điều, đất trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông theo đúng quy định của pháp luật về đê điều và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đê tả sông Gianh thuộc xã Liên Trường (Quảng Trạch) bị vi phạm các quy định về bảo vệ hành lang đê điều


Nguyễn Đức Toàn
Chi cục Thủy lợi

 

[Trở về]