Bản in     Gởi bài viết  
Chi cục Thuỷ sản: Nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương 
 Tỉnh Quảng Bình hiện có hơn 1.500 tàu hoạt động khai thác xa bờ, hầu hết số tàu này đều hoạt động dài ngày trên biển nên sẽ phát sinh lượng rác thải như chai nhựa, can nhựa, túi ni lông... đáng kể. Ngoài ra, rác thải nhựa đại dương còn phát sinh từ hoạt động sản xuất như ngư cụ (lưới, phao, dây câu,...) bị mất, trôi nổi trên biển. Theo các chủ tàu, lượng rác thải bình quân khoảng từ 70-80 kg/tàu/năm, ước tính lượng rác thải đại dương từ đội tàu cá xa bờ của tỉnh khoảng 8.000-9.000 tấn/năm.
 Hưởng ứng Kế hoạch số 1553/KH-UBND ngày 16/8/2021 về thực hiện “Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Chi cục Thủy sản đã triển khai thực hiện phong trào “Đoàn viên, người lao động Chi cục Thủy sản thu gom rác thải và chống rác thải nhựa” và xây mô hình “thu gom rác thải, rác thải nhựa trên tàu cá xa bờ của tỉnh Quảng Bình”. Trước mắt, lựa chọn các ngư dân tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng để thí điểm triển khai mô hình; tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp với các địa phương ven biển để tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia.
Qua thời gian triển khai mô hình đã có hơn 400 tàu cá xa bờ của tỉnh hưởng ứng tham gia. Đa số tàu cá đã thu gom phân loại rác thải cho vào túi đựng rác để về bờ tập kết, xử lý. Một số địa phương như Cảnh Dương, Quảng Văn,... đã quan tâm xây dựng điểm tập kết rác thải nhựa đại dương ở bờ để chuyển đơn vị chức năng thu gom, xử lý. Mô hình “thu gom rác thải, rác thải nhựa trên tàu cá xa bờ” vừa thiết thực, đơn giản, dễ làm, không phát sinh chi phí, do đó đã tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng ngư dân cũng như chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện.
Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, nâng cao nhận thức cho ngư dân các quy định của pháp luật về rác thải nhựa đại dương và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường. Đồng thời duy trì và nhân rộng mô hình “thu gom rác thải, rác thải nhựa trên tàu cá xa bờ” trên toàn tỉnh. Qua đó tạo sức hút trong cộng đồng nhân dân trong việc giảm thiểu rác thải nhựa đại dương và cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Mô hình tàu cá thu gom rác thải do Chi cục Thuỷ sản thực hiện


Đinh Chí Thảo
TT Đăng kiểm tàu cá

 

[Trở về]