Bản in     Gởi bài viết  
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh 
 Ngày 08/6/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 9/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn. Cụ thể như sau:
 Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển các loài động vật hoang dã, trong đó có các loài chim hoang dã, di cư cũng như các vùng chim quan trọng. Nhiều loài chim hoang dã, di cư được đưa vào danh mục để quản lý, bảo vệ theo quy định của pháp luật, như: loài sếu đầu đỏ, cò mỏ thìa, rẽ mỏ thìa…Tuy nhiên, tình trạng săn bắt, tiêu thụ các loài chim hoang dã, đặc biệt là các loài chim di cư vẫn đang diễn ra nghiêm trọng tại nhiều địa phương, ảnh hưởng tiêu cực đến đa dạng sinh học, môi trường, tiềm ẩn nguy cơ về dịch bệnh cho con người và sinh vật; ảnh hưởng đến việc thực thi các cam kết quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học, Hiệp định về Đối tác Đường bay chim nước di cư tuyến Úc - Đông Á (EAAFP) mà Việt Nam là thành viên. Hoạt động săn, bắt tận diệt, hủy hoại môi trường sống tự nhiên dẫn đến việc thay đổi môi trường sống và hệ sinh thái, làm suy giảm số lượng, thành phần các loài chim hoang dã, di cư, một số loài chim di cư đã không còn xuất hiện trong các mùa chim di cư đến Việt Nam.
Để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư; ngăn chặn, chấm dứt tình trạng săn, bắt tận diệt, phá hủy sinh cảnh của các loài chim hoang dã, di cư và triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 4/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư, đặc biệt là Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP; Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Hướng dẫn số 19-HD/BTGTU ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình về việc tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; phát triển các loài động vật hoang dã.
- Tăng cường hướng dẫn các tổ chức quản lý, khu bảo tồn thiên nhiên thực hiện bảo vệ và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước, các vườn chim, sân chim và các vùng chim quan trọng trên địa bàn.
- Tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp, tham mưu báo cáo của UBND tỉnh để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28 tháng 6 hàng năm.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư, đặc biệt vào mùa chim di cư (từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau).
- Tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện các bệnh, dịch có nguồn gốc từ chim hoang dã, di cư có nguy cơ lây lan, ảnh hưởng tới sức khỏe con người, gia súc, gia cầm.
- Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không thực hiện các hành vi săn, bắt, bẫy, bắn chim hoang dã, di cư; không mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; chủ động đấu tranh, tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn hành vi săn bắn, bẫy bắt, vận chuyển, kinh doanh các loài động vật hoang dã nói chung, chim hoang dã, di cư nói riêng trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
4. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim hoang dã, di cư; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân không tham gia các hoạt động săn, bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư và các sản phẩm của chúng.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng việc cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích quảng cáo các sản phẩm, công cụ săn, bắt, bẫy chim hoang dã, di cư (lưới, súng săn, súng tự chế,….).
5. Sở Tài chính:
Tham mưu bố trí kinh phí cho các sở, ban, ngành, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao để thực hiện công tác bảo tồn động vật hoang dã theo đúng quy định pháp luật.
6. Công an tỉnh:
Tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ chim hoang dã, di cư; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường điều tra, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt tổ chức triệt phá các đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loài chim hoang dã, di cư xuyên biên giới.
7. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh:
Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển, trên biển, cửa sông, của lạch nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các trường hợp mua bán, vận chuyển, xuất nhập khẩu trái phép các loài chim hoang đã, di cư theo quy định của pháp luật; phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, kinh doanh trái phép các loài chim hoang dã, di cư ở địa bàn khu vực biên giới.
8. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Khu dự trữ thiên nhiên Động - Châu Khe nước Trong:
Tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững Vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên; tăng cường công tác quản lý, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trong phạm vi quản lý.
9. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình:
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, ngăn chặn tình trạng săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư.
10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo, quản lý, giám sát việc thực thi pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, cơ quan thực thi pháp luật trên địa bàn và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắt, bẫy, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư; tổ chức triệt phá dứt điểm các khu chợ, tụ điểm buôn bán các loài chim hoang dã, di cư trái pháp luật trên địa bàn.
- Tổ chức triển khai cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về việc không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu vật động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp và xử lý nghiêm các cá nhân, cơ sở kinh doanh có các hành vi vi phạm.
11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.
 

Theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/6/2022.

[Trở về]