Bản in     Gởi bài viết  
Cơ cấu giống và lịch thời vụ mùa vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021 
 Theo lịch thời vụ và cơ cấu giống mùa vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, từ ngày 20 - 30/12/2020, nông dân sẽ xuống giống đối với giống lúa Xi23, VN20; ngày 10 - 21/01/2021, xuống giống đối với giống lúa Hương Việt 3, QS88.VNR20, ST24, Nhị ưu 838, KH 336; 25/01 - 05/02/2021, xuống giống với giống lúa HT1, ĐV 108, QS447, Hà Phát 3, Phong Nha 99...
 Bên cạnh đó, đối với cây ngô, thời vụ gieo trồng Đông Xuân sớm sẽ là từ ngày 20/10 - 20/11/2020, Đông Xuân chính vụ: Ngày 10/12/2020 - 20/01/2021; cây sắn từ ngày 05/11/2020 - 29/2/202; khoai lang trồng sớm từ ngày 05 - 30/11/2020, trồng chính vụ: 05/12/2020 - 29/02/2021; cây lạc: Đông Xuân gieo từ ngày 01 - 25/01/2021, Xuân Hè gieo trong tháng 02/2021; đậu đỗ các loại từ 26/11/2020 - 20/01/2021.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khuyến cáo các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão, phục hồi sản xuất đảm bảo sớm có nguồn, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống Nhân dân; triển khai kịp thời các loại cây trồng; ngô nếp, rau các loại sau khi nước rút tiến hành làm đất để gieo trồng ngay.
Về cơ cấu giống và thời vụ Đông Xuân trên cơ sở định hướng của tỉnh, các địa phương chủ động bố trí cơ cấu giống và xây dựng lịch gieo cấy cụ thể, linh hoạt phù hợp với điều kiện của từng vùng đảm bảo lúa trổ trong khung an toàn từ ngày 13 - 23/4/2021 (02 - 12/3 Âm lịch).
Mỗi địa phương nên cơ cấu từ 02 - 03 giống lúa chủ lực. Trên một xứ đồng chỉ nên bố trí sản xuất từ 01 - 02 loại giống lúa để thuận tiện cho việc làm đất, gieo cấy, chăm sóc, tưới tiêu, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch; đồng thời chấp hành nghiêm quy định pháp luật Nhà nước về giống cây trồng; không đưa vào sản xuất các loại giống cây trồng không rõ nguồn gốc, giống chưa được thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Các đơn vị cung ứng giống cây trồng: Trên cơ sở kế hoạch sản xuất, cơ cấu giống của từng địa phương, chủ động cung ứng đủ số lượng, chủng loại và đảm bảo chất lượng theo đúng quy định.

Phòng Thông tin - Tuyên truyền
Trung tâm KN - KN

[Trở về]