Bản in     Gởi bài viết  
Công khai việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 
 Căn cứ Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Bình công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:
TT
Họ và tên
cá nhân vi phạm
Địa chỉ
Hành vi vi phạm
Hình thức xử phạt
Ghi chú
1
Lê Thị Lảnh
TDP Bình Minh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Sử dụng hóa chất Hàn the ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm là chả thịt mà sản phẩm trị giá dưới 10 triệu đồng
- Phạt tiền: 40.000.000 đồng;
- Phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động sản xuất chả thịt trong thời gian 1 tháng, kể từ ngày 05/01/2021.
Có bản sao Quyết định xử phạt vi phạm hành chính kèm theo
2
Trần Thị Hoa
KP 4, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Sử dụng hóa chất Hàn the ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm là chả thịt mà sản phẩm trị giá dưới 10 triệu đồng
- Phạt tiền: 40.000.000 đồng;
- Phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động sản xuất chả thịt trong thời gian 1 tháng, kể từ ngày 06/01/2021.
Có bản sao Quyết định xử phạt vi phạm hành chính kèm theo

 

[Trở về]